Direct uw klacht melden

OF BEL 043-365 20 20


MA-VR 9-14 PERSOONLIJK ANTWOORD

BUITEN DEZE TIJDEN VIA VOICEMAIL

Commissie Regionaal Overleg luchthaven Maastricht

De Commissie Regionaal Overleg (CRO) luchthaven Maastricht is op 1 januari 2014 ingesteld door de Minister van Infrastructuur en Milieu (I&M). De CRO heeft tot taak om door overleg van diverse betrokkenen een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van die betrokkenen. Het gaat daarbij om alle belangen en niet alleen om milieubelangen. De CRO treedt niet in de taken en bevoegdheden van de in de commissie vertegenwoordigde partijen, maar beoogt deze taken en bevoegdheden zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

In de Commissie zitten vertegenwoordigers van de gemeentebesturen van Beek, Meerssen en Maastricht, de omwonenden, de Milieufederatie, de Limburgse werkgevers, de provincie, de luchthaven en de luchtverkeersleiding. De CRO staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, die geen deel uitmaakt van en geen belangen heeft in een van de in de commissie zitting hebbende partijen. De voorzitter is benoemd door de minister van I&M voor een periode van vier jaar. De commissieleden worden benoemd door de voorzitter voor een periode van vier jaar.

Omwonenden van de luchthaven kunnen via de vertegenwoordigers van de omwonenden in de CRO inbreng leveren en voorstellen of suggesties doen. Namen, mailadressen en telefoonnummers van de omwonenden vertegenwoordigers zijn bij de secretaris van de CRO verkrijgbaar.

 
Secretaris: mr. P. Simons
E-mail: pjh.simons@prvlimburg.nl
Tel: 06-29543601

Actuele berichten

Er zijn momenteel
geen actuele berichten