Direct uw klacht melden

OF BEL 043-365 20 20


MA-VR 9-14 PERSOONLIJK ANTWOORD

BUITEN DEZE TIJDEN VIA VOICEMAIL

Commissie AWACS Limburg

De Commissie AWACS Limburg is ingesteld op basis van de Wet geluidhinder door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Het is een commissie van overleg en voorlichting over de milieusituatie rond de AWACS-basis te Geilenkirchen, die de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Defensie adviseert.

In de Commissie AWACS Limburg zitten bestuurders van de provincie Limburg en omliggende gemeenten, vertegenwoordigers van de AWACS-basis, van de Minister van Defensie en van de Minister van Infrastructuur en Milieu.

In de Commissie AWACS Limburg zitten ook vertegenwoordigers van omwonenden van de omliggende gemeenten. 

Actuele berichten

Er zijn momenteel
geen actuele berichten